Dětské kroužky II. pololetí 2023/2024

Celkem nabízíme kroužky pro čtyři výkonnostní kategorie, rozdělené na Lasergame mix herních módů a pak dva kroužky úzce specializované na sportovní Laserball.

Rozvrh II. pololetí 2023/2024

Laserforce Lasergame - zábava pro děti

Rozvrh kroužků II. pololetí 2023/2024

Openhraní pro děti i dospěláky

Kromě pravidelných kroužků pořádáme Openhraní, které se od kroužků liší zejména tím, že je i pro širokou veřejnost. Na lekci se může přihlásit kdokoliv, kdo na ni dovednostmi a věkem patří. Přihlášky lze zaslat v sekci Akce, kam budeme průběžně doplňovat nové termíny. Openhraní většinou začne v 19 hodin (výjmečně od 18 když nebudou rezervace) do cca 21 hodin.

 • Dospělácké openhraní pro začátečníky a mírně pokročilé - každý druhý pátek nebo sobotu 19-22 hodin. Přihlášky na Openhraní je nutné vždy poslat na aktuální termín.
 • Dospělácké openhraní pro pokročilé - každou neděli 19-23 hodin. Přihlášky na Openhraní je nutné vždy poslat na aktuální termín.
 • Dětské openhraní - Začátečníci pravidelně vždy 1x měsíčně v pátek nebo sobotu, termín se bude střídat (termín volíme vždy podle dalších akcí v lasergame světě tak, aby nic nekolidovalo).
 • Dětské openhraní - Pokročilí pravidelně vždy 1x měsíčně v pátek nebo sobotu, termín se bude střídat (termín volíme vždy podle dalších akcí v lasergame světě tak, aby nic nekolidovalo).
 • Speciální openhraní - bez kategorie. Podle zájmu dětí cca 1x měsíčně hraní na dané téma nebo daný herní mod. (SM5, Dračák, Laserball, Allblack) většinou před turnaji jako přídavný trénink.

Rozdělení Hobby x Profi a Exclusiv x Střídačka

Kroužky máme rozdělené do čtyř výkonostních kategorií, které se i částečně překrývají. Začátečníci, mírně pokročilí, středně pokročilí, mazáci. Kromě toho máme pravidlně 2x týdně kroužek Laserballu.

Kroužky Laserballu jsou rozděleny na turnajové (profi) a hobby a kroužek mazáků je též rozdělený na tréninkový (profi) a hobby. Hobby kroužky více reflektují herní mody vybrané dětmi, snažíme se o vyrovnané skupiny a jde převážně pouze o zábavné hraní. Zato na PROFI kroužku jde víc o trénink na turnaje a hlavním cílem je zlepšit se. Kopcepce PROFI kroužků bude podřízena těmto cílům, budeme častěji hrát přesilovky, případně uměle navozovat nestandardní herní situace (hraní na těžší straně arény, omezené životy, vyšší levely hráčů a podobně).

Kroužky "exkluziv" jsou v době, kdy je lasergame uzavřený pro veřejnost. Vše se podřizuje pouze kroužku a hrajeme téměř nonstop. Kroužky "na střídačku" jsou více na klid, občas se do kroužku může vložit jiná rezervace. V každém kroužku však vždy garantujeme minimálně 4 hry během jedné 80 minutové lekce, u laserballu 6 her. Většinou se ale stíhá víc, vše záleží na kondici dětí a případné pararelní rezervaci.

S sebou sportovní oblečení, sportovní obuv, pití (dá se případně dokoupit) a dobrou náladu. Dětem na kroužku poskytujeme vodu k pití zdarma.

Rozřazení do výkonostních skupin

Díky proběhlé sezóně 22/23 už víme, že je nezbytně nutné, aby děti hrály ve výkonostně vyrovnaných skupinách. Pro všechny hráče jde o nejkomfortnější situaci - někdy vyhraju, jindy jsem poražený. Samotná kvalita hráče kolikrát přímo nesouvisí s věkem, jde spíš o kombinaci tréninku a individuelního talentu, proto věk při zařazování do skupin budeme brát v potaz jako druhotný parametr.

Od dětí přihlášených na kroužek vyžadujeme základní disciplínu, zájem o hraní a týmového ducha. Pokud by dítě chtělo část kroužku prosedět s mobilem místo hraní, pak asi Lasergame kroužek není dobrou volbou. V takovém případě budeme individuálně řešit s rodiči a může vést až k vyloučení z koružku.

Co dětem nabízíme:

Lasergame není jen zábava, jde o regulerní sport, ve kterém se pořádá celá řada turnajů v rámci republiky i blízkého zahraničí. Po dvou letech lasergame arény v Říčanech sbírají naši nejtalentovanější hráči medaile v rozličných herních modech na evropské úrovni.

 • Sportovní lasergame zásadním způsobem zlepšuje fyzičku. Běhání jde ruku v ruce s výdrží. Na jednom 80 minutovém kroužku průměrně naběháme 4-6 km v závislosti na herních modech! Na Laserball kroužku naběhají útočníci klidně i 10 km za dvě hodiny.
 • Hraním lasergame si hráč zlepšuje reakce i orientaci v komplikovaném prostoru.
 • Lasergame je týmovým sportem, hráči tak musí umět spolupracovat, aby uspěli.
 • Na lasergame vznikají nová přátelství. Hráči si užijí spoustu zábavy, a to vše za BEZKONKURENČNÍ CENU.

Co očekáváme od dětí, které se našich kroužků účastní:

Aby se všichni cítili co možná nejlépe a kroužek probíhal v příjemné atmosféře, poprosíme o dodržování následujících pravidel:

 • Základním předpokladem pro účast na našich kroužcích je dostatečná fyzická zdatnost na to, aby dítě s menšími přestávkami dokázalo kroužkové hry odehrát. Vynechávání her zásadním způsobem komplikuje organizaci kroužku (najednou máme lichý počet, nejde zahrát odvetu atp.), nehrající děti vyžadují dohled obsluhy, která tak chybí jinde. Snižuje se tak celková herní morálka. "Když nehraje Tonda, já si dám taky pauzu" je věta, kterou nemáme rádi. Zbytečně se tak zdržují ostatní, kteří si chtějí zahrát. Vynechávání her může být jedním z důvodů k vyloučení z kroužku.
 • Důležitým předpokladem je dostatečný zájem o hru a odpovídající psychycká odolnost. Jedná se o týmový sport, kde jednou vyhraji, jindy mohu být poražený. Pokud dítě neúspěch těžko nese a ještě hledá důvody, proč se mu nedaří - "on mě pronásledoval", "on do mě střílel", "oni se na nás domluvili" a další, je vhodné zvážit jiný typ kroužku. Hlasité a opakované projevy nespokojenosti jsou jedním ze zásadních diskomfortů, kterými může daný účastník snižovat celkovou míru spokojenosti všech ostatních.
 • Na kroužku a při hře mluvíme slušně, nenadáváme si, nekřičíme na sebe. Pokud cítíme ve hře křivdu, řešíme to s obsluhou a ne přímou konfrontací se spoluhráči.
 • Posledním předpokladem pro příjemný průběh kroužku je, že hru nevzdáváme pokud se nám nebo týmu nedaří. Hrajeme na plno do poslední chvíle, nerezignujeme. Pokud prohrávající tým hru vzdává, kazí to všem. Příště může vyhrávat a zase mu to kazí ostatní. Je třeba tento princip chápat a nevzdávat to.

Začátečníci

Kroužek vhodný pro děti, které nemají s Lasergamem mnoho zkušeností - nechodí na naše kroužky a tábory. Požadovaný věk pro účast 9 - 12 let. V případě, že se hráč rychle zlepší a začne ze skupiny začátečníků příliš vybočovat, doporučíme jeho přeřazení v průběhu roku do skupiny mírně pokročilých. S ohledem na maximální spokojenost celého kolektivu je kladen důraz na to, aby děti, co se s hraním teprve seznamují, nikdo herně příliš nedrtil.

Středa - Začátečníci
Probíhá v čase 16:00-17:20, střídačka,
Vedoucí kroužku Jardys

Kroužek má celkem 16 lekcí, každá lekce stojí 250 Kč a celková cena za pololetí je 4000 Kč.

PŘIHLÁŠKA

 • Od základů si projdeme většinu vhodných herních modů. Zejména ze začátku Level up.
 • První pololetí budeme střídat herní mody tak, aby se rozvíjeli konkrétní herní dovednosti jako například hry na přesnost, hry spolupráci atp. Každá lekce bude věnována nějaké konkrétní schopnosti a dovednosti.
 • Po seznámení s herními módy hrajeme pro zábavu, dle volby dětí a prohlubujeme získané dovednosti.
 • Budeme se vyhýbat složitým herním modům.

Termíny konání kroužku:
31.1.2024
7.2.2024
14.2.2024
21.2.2024
28.2.2024
6.3.2024
13.3.2024
20.3.2024
27.3.2024
3.4.2024
10.4.2024
17.4.2024
24.4.2024
1.5.2024
8.5.2024
15.5.2024
22.5.2024
29.5.2024
5.6.2024
12.6.2024
19.6.2024
26.6.2024


Mírně pokročilí

Mírně pokročilí jsou děti ve skupině mladších kroužkových dětí, deset let a více. Jsou absolventy našich začátečnických kroužků nebo příměstskéch táborů s tím, že dosahovaly alespoň průměrných výsledků. Ideální pokračování pro děti ze začátečnických kroužků v sezóně 22/23.

Pondělí - Mírně pokročilí
Probíhá v čase 16:40-18:00, exclusiv,
Vedoucí kroužku Thomiiik

Kroužek má celkem 18 lekcí, každá lekce stojí 280 Kč a celková cena za pololetí je 5040 Kč.

PŘIHLÁŠKA

 • Hrajeme herní mody, které si děti na začátku kroužku odhlasují.
 • Střídáme herní mody, aby se nehrálo stále dokola to samé.

Termíny konání kroužku:
29.1.2024
5.2.2024
12.2.2024
19.2.2024
26.2.2024
4.3.2024
11.3.2024
18.3.2024
25.3.2024
1.4.2024
8.4.2024
15.4.2024
22.4.2024
29.4.2024
6.5.2024
13.5.2024
20.5.2024
27.5.2024
3.6.2024
10.6.2024
17.6.2024
24.6.2024


Úterý - Mírně pokročilí
Probíhá v čase 16:00-17:20, střídačka,
Vedoucí kroužku Jardys

Kroužek má celkem 19 lekcí, každá lekce stojí 250 Kč a celková cena za pololetí je 4750 Kč.

PŘIHLÁŠKA

 • Hrajeme herní mody, které si děti na začátku kroužku odhlasují.
 • Střídáme herní mody, aby se nehrálo stále dokola to samé.

Termíny konání kroužku:
30.1.2024
6.2.2024
13.2.2024
20.2.2024
27.2.2024
5.3.2024
12.3.2024
19.3.2024
26.3.2024
2.4.2024
9.4.2024
16.4.2024
23.4.2024
30.4.2024
7.5.2024
14.5.2024
21.5.2024
28.5.2024
4.6.2024
11.6.2024
18.6.2024
25.6.2024


Pokročilí

Pokročilí jsou děti ve skupině starších kroužkových dětí, 12 let a více. Jsou absolventy našich začátečnických nebo mírně pokročilích kroužků nebo příměstskéch táborů s tím, že v kolektivu dosahovaly nadprůměrných výsledků. Znají většinou herních modů.

Čtvrtek - Pokročilí
Probíhá v čase 15:00-16:20, střídačka,
Vedoucí kroužku Thomiiik

Kroužek má celkem 17 lekcí, každá lekce stojí 250 Kč a celková cena za pololetí je 4250 Kč.

PŘIHLÁŠKA

 • Hrajeme pro zábavu v nejvyšší výkonostní kategorii
 • Hrajeme především Laserball
 • Občas prostřídáme jiným herním módem

Termíny konání kroužku:
1.2.2024
8.2.2024
15.2.2024
22.2.2024
29.2.2024
7.3.2024
14.3.2024
21.3.2024
28.3.2024
4.4.2024
11.4.2024
18.4.2024
25.4.2024
2.5.2024
9.5.2024
16.5.2024
23.5.2024
30.5.2024
6.6.2024
13.6.2024
20.6.2024
27.6.2024


Mazáci

Do mazáků patří všichni 11+, co u nás hrají turnaje, mají odehrané stovky her a mají za sebou účast na kroužcích, táborech a podobně. Jedná se o nejvýkonější a nejtalentovanější hráče z Říčan. Účast na Mazáckém kroužku podléhá schválení, že daný hráč do dané kategorie patří. Pokud o sobě pochybujete, promluvte si s námi a my Vám poradíme, do jaké kategorie patříte.

Úterý - Mazáci - hobby
Probíhá v čase 18:00-19:20, střídačka,
Vedoucí kroužku Jardys

Kroužek má celkem 19 lekcí, každá lekce stojí 250 Kč a celková cena za pololetí je 4750 Kč.

PŘIHLÁŠKA

 • Hrajeme pro zábavu v nejvyšší výkonostní kategorii.
 • Hrajeme věci, které si odhlasuje většina.
 • Střídáme herní módy, aby se nehrálo stále dokola to samé.

Termíny konání kroužku:
30.1.2024
6.2.2024
13.2.2024
20.2.2024
27.2.2024
5.3.2024
12.3.2024
19.3.2024
26.3.2024
2.4.2024
9.4.2024
16.4.2024
23.4.2024
30.4.2024
7.5.2024
14.5.2024
21.5.2024
28.5.2024
4.6.2024
11.6.2024
18.6.2024
25.6.2024


Čtvrtek - Mazáci - trénink
Probíhá v čase 16:40-18:00, střídačka,
Vedoucí kroužku Thomiiik

Kroužek má celkem 17 lekcí, každá lekce stojí 250 Kč a celková cena za pololetí je 4250 Kč.

PŘIHLÁŠKA

 • Před turnaji se trénuje turnajový mód.
 • Součástí kroužku je i taktika, pozicování a celkový koncept hry.
 • Hrajeme proto, abychom se zlepšili, makáme na sobě a přijímáme výzvy!
 • Individuální přístup k hráčům a snaha řešit jejich konkrétní nedostatky.
 • Vynechávat konkrétní hry na tomto kroužku je zcela nepřípustné!

Termíny konání kroužku:
1.2.2024
8.2.2024
15.2.2024
22.2.2024
29.2.2024
7.3.2024
14.3.2024
21.3.2024
28.3.2024
4.4.2024
11.4.2024
18.4.2024
25.4.2024
2.5.2024
9.5.2024
16.5.2024
23.5.2024
30.5.2024
6.6.2024
13.6.2024
20.6.2024
27.6.2024


Laserball hobby a profi

Laserball kroužek pro všechny zájemce 10 let a více. Podmínka účasti je znalost herního modu Laserball a chuť makat. Laserball kroužek není vhodný pro děti, které nerozumí systému resetů a práci s nimi.

Pondělí - Laserball profi
Probíhá v čase 18:00 - 20:00, exclusiv,
Vedoucí kroužku Thomiiik

Kroužek má celkem 18 lekcí, každá lekce stojí 280 Kč a celková cena za pololetí je 5040 Kč.

PŘIHLÁŠKA

 • Vhodné pro hráče se soutěžním duchem.
 • Součástí je i taktika, pozicování, komunikace - nejde čistě o nonstop hraní.
 • Smyslem kroužku je příprava na turnaje.
 • Hrajeme i přesilové zápasy, kde je třeba opravdu makat. Vyžaduje psychockou vyrovnanost aby děti nerezignovali a hráli naplno.

Termíny konání kroužku:
29.1.2024
5.2.2024
12.2.2024
19.2.2024
26.2.2024
4.3.2024
11.3.2024
18.3.2024
25.3.2024
1.4.2024
8.4.2024
15.4.2024
22.4.2024
29.4.2024
6.5.2024
13.5.2024
20.5.2024
27.5.2024
3.6.2024
10.6.2024
17.6.2024
24.6.2024


Středa - Laserball hobby
Probíhá v čase 18:00-20:00, střídačka,
Vedoucí kroužku Jardys

Kroužek má celkem 16 lekcí, každá lekce stojí 250 Kč a celková cena za pololetí je 4000 Kč.

PŘIHLÁŠKA

 • Pro všechny výkonostní kategorie, mírně pokročilé až mazáky. Vhodný kroužek, pokud s laserballem chcete teprve začít nebo netoužíte po profesionální kariéře laserball hráče.
 • Hrajeme převážně na pohodu, cílem je hru si užít. Snažíme se o vyrovnané týmy kde dostane šanci každý.

Termíny konání kroužku:
31.1.2024
7.2.2024
14.2.2024
21.2.2024
28.2.2024
6.3.2024
13.3.2024
20.3.2024
27.3.2024
3.4.2024
10.4.2024
17.4.2024
24.4.2024
1.5.2024
8.5.2024
15.5.2024
22.5.2024
29.5.2024
5.6.2024
12.6.2024
19.6.2024
26.6.2024


Oslavenci hrají od 8 lidí zadarmo! Přijď se svými kamarády to u nás pořádně rozbalit!

Podívejte se na naši nabídku kroužků pro mladší i starší děti. Každý si vybere! :)

Kompletní statistika her z celého světa. S naší členskou kartou si můžete zahrát ve více než 400 arénách po celém světě. Vaše skóre a další odměny pak vidíte v členské sekci!